Afgivelse af brevstemme

Du har mulighed for at brevstemme til kommunalvalget, hvis du er forhindret i at møde frem på et valgsted på selve valgdagen, som er den 21. november 2017. Der er ikke krav om, at du dokumenterer, at du er forhindret eller på anden måde kommer med en begrundelse for, at du gerne vil brevstemme.

Hvor og hvornår kan jeg brevstemme?

Du kan brevstemme i Borgerservice på Hvalsø Rådhus, i Koncernsekretariatet på Allerslev Rådhus eller i en hvilken som helst af landets andre kommuner inden for almindelig åbningstid, hvilket vil fremgå af den pågældende kommunes hjemmeside.

Udover alle hverdage er der følgende muligheder for at afgive brevstemme:

På Kirke Hyllinge Bibliotek lørdag den 4. november 2017 og lørdag den 11. november 2017 i tidsrummet 10.00-13.00 samt torsdag den 9. november 2017 og torsdag 16. november 2017 kl. 14.00-20.00

På Hvalsø Rådhus lørdag den 4. november 2017 og lørdag den 11. november 2017 i tidsrummet 10.00-12.00.
Derudover er der fredag den 17. november 2017 udvidet åbningstid for brevstemmer indtil kl. 16.00.

Du skal huske at medbringe gyldig legitimation.

Du kan afgive din brevstemme fra den 10. oktober 2017 til og med fredag den 17. november 2017.

Handicaptilgængelighed

På alle valgsteder og brevstemmesteder vil der være en lup, der kan forstørre teksten på stemmesedlen, og en filtpen, der skal gøre afkrydsningen tydeligere, til rådighed.
Derudover er Lejre Kommune sammen med fire andre kommuner forsøgskommune. Det betyder, at der er ekstra hjælpemidler i Hvalsø Hallen på valgdagen og på Hvalsø Rådhus til brevstemmeafgivelse i hele perioden. Her findes der følgende hjælpemidler:
• Et forstørrelsesapparat (CCTV) der kan forstørre stemmesedlen, og som giver dig mulighed for at regulere forstørrelse og kontrast.
• En LED-lampe, hvor du kan regulere lysstyrke og lysfarve. Du kan desuden regulere lysudfaldet efter behov
• Et hæve-sænke-bord, der kan reguleres i højden og har fri benplads, så en kørestolsbruger kan placere sig ved bordet

Kan jeg brevstemme i eget hjem?

Vælgere, der på grund af sygdom eller nedsat førlighed ikke kan komme til valgstedet, har mulighed for at afgive brevstemme i hjemmet. To tilforordnede vælgere, der er udpeget af Kommunalbestyrelsen, kommer ud til dit hjem og sikrer, at din stemmeafgivelse sker korrekt. Dette foregår torsdag den 16. november.

Hvis du ønsker at brevstemme hjemme, skal du udfylde et ansøgningsskema, som findes i den grønne boks til højre på denne side, eller kontakte Borgerservice på tlf. 4646 4646.

Det udfyldte ansøgningsskema skal afleveres eller indsendes per brev til Borgerservice, Hvalsø Rådhus, Møllebjergvej 4, 4330 Hvalsø. Vi modtager ansøgningsskemaer fra tirsdag den 24. oktober 2017, og du skal være opmærksom på, at dit ansøgningsskema skal være os i hænde senest torsdag den 9. november 2017 kl. 18.00.

Kan jeg afgive brevstemme i udlandet?

Opholder du dig midlertidigt i udlandet, kan du brevstemme på danske ambassader og konsulater i det land, du befinder dig i.
Hvis du opholder dig i Grønland, på Færøerne, gør tjeneste på et dansk skib eller havanlæg, kan du afgive brevstemme der.
Er du udsendt af forsvaret, kan du brevstemme i forsvaret.
Du skal huske at medbringe legitimation.