Opstilling

Du kan stille op til kommunalvalget i Lejre Kommune, hvis du:

  • er fyldt 18 år,
  • har fast bopæl i Lejre Kommune,
  • er dansk statsborger, statsborger i et andet EU-land, Island eller Norge eller uden afbrydelse har boet mindst tre år i Danmark, Grønland eller på Færøerne,
  • ikke er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne

Hvis du ønsker at stille op til kommunalvalget, skal du være opmærksom på en række frister.

Kandidat- og stillerlister til kommunalvalget kan afhentes i Lejre Kommunes Koncernsekretariat, Allerslev Rådhus, Lejrevej 15, 4320 Lejre. Listerne skal være Koncernsekretariatet i hænde tidligst tirsdag den 19. september 2017 og senest tirsdag den 3. oktober 2017 kl. 12.00. Du kan sende listerne per brev til Lejre Kommune, Att.: Koncernsekretariatet, Møllebjergvej 4, 4330 Hvalsø eller ved personligt fremmøde på Allerslev Rådhus, Lejrevej 15, 4320 Lejre.
Vær opmærksom på, at kandidatlister skal være underskrevet af mindst 25 stillere, som er vælgere i Lejre Kommune.

Hvis kandidatlisten er repræsenteret i Kommunalbestyrelsen i denne valgperiode, kan man ansøge om at blive fritaget for kravet om indsamling af underskrifter fra stillere. Denne ansøgning skal være Koncernsekretariatet i hænde tidligst tirsdag 5. september 2017 og senest tirsdag 19. september 2017 kl. 12.00.

Valgbestyrelsen i Lejre Kommune skal godkende kandidatlisterne, og du vil blive kontaktet senest den 7. oktober 2017, hvis der er mangler på listerne. Vi offentliggør snarest muligt efter denne godkendelse kandidatlister og de opstillede kandidater på vores hjemmeside.

Du kan læse mere om fristerne på Økonomi- og Indenrigsministeriets hjemmeside her